Hellebæk Klædefabrik skal have nyt liv

Hellebæk Klædefabrik skal renoveres og fornys. Klædefabrikken rummer i dag kontorer, men står halvvejs tom. Ambitionen er, at Klædefabrikken om få år skal være et levende fællesskab, der både rummer virksomheder og boliger, og hvor indbydende grønne uderum inviterer til at lægge vejen forbi.

Som første skridt i fornyelsen har PensionDanmark og Velliv, der ejer Klædefabrikken, sat gang i udviklingen af en visions- og helhedsplan for fremtidens Hellebæk Klædefabrik. I den anledning afholdt vi sammen med borgere i Hellebæk og Ålsgårde et nabomøde den 16. juni 2020. På mødet fortalte vi om vores vision og planer, og vi fik rigtig mange gode input til, hvordan vi kan løfte den historiske klædefabrik ind i fremtiden.

Visionen - fællesskab i første række

Som afsæt for fornyelsen af Hellebæk Klædefabrik har vi formuleret en vision, som vi vil styre efter i udviklingen af fabrikken som et fællesskab af virksomheder og boliger. Visionen er afsæt for dialog med de nuværende lejere, borgerne i Hellebæk og Ålsgårde og de kommende beboere i Klædefabrikken om, hvad der vil være den rigtige måde at indfri ambitionerne på.

Fællesskab i første række

Hellebæk Klædefabrik ligger ud til havet med skoven i baghaven. Fabrikken er en del af et enestående historisk industrisamfund og et nærværende lokalmiljø, hvor folk vil hinanden og formår at skabe noget sammen. Det er en beliggenhed, der forpligter. 

Vi vil udvikle Hellebæk Klædefabrik som et fællesskab i første række. Et sted med boliger og arbejdspladser, hvor naturen er helt tæt på og kan mærkes i hverdagen. 

Et sted, hvor man føler sig hjemme, uanset om man arbejder eller bor her, fordi man har adgang til faciliteter og services, der giver en nemmere, hyggeligere og rigere hverdag. 

Et sted i Hellebæk, hvor naboerne har lyst til at kigge forbi, fordi naturen mellem husene indbyder til det.

I naturen hver dag

Vi vil udvikle Klædefabrikken, så naturen bliver meget mere end en flot udsigt. At bo og arbejde i Klædefabrikken skal være muligheden for at være i naturen hver dag.

 • Hvordan kan vi bruge skoven, bækken og stranden som inspiration til at skabe grønne udearealer, hvor man har lyst til at opholde sig og slå et smut forbi?
 • Hvordan kan vi skabe boliger og arbejdspladser med masser af dagslys og sunde materialer?
 • Hvordan kan vi skabe fællesfaciliteter for et aktivt liv i naturen?

Hjemme og på arbejde

Vi vil udvikle Klædefabrikken, så den både rummer virksomheder og boliger, og så virksomheder og beboere får glæde af hinanden. At bo og arbejde i Klædefabrikken skal være muligheden for at få arbejdsliv og fritidsliv til at hænge bedre sammen.

 • Hvordan kan vi skabe fælles mødesteder, der gør det hyggeligere at gå på arbejde og nemmere at få arbejdet lidt, når man er hjemme?
 • Hvordan kan vi gøre det muligt at kombinere bolig med kontor?
 • Hvordan ser verdens bedste hjemmearbejdsplads ud?

Midt i historien

Hellebæk Klædefabrik er en del af et enestående kulturmiljø. Vi vil udvikle Hellebæk Klædefabrik, så historien bliver bragt til live i en ny tids præmisser, og så beboere, virksomheder og naboer bliver stolte af fabrikken og området omkring.

 • Hvordan kan vi få industriarkitekturens kvaliteter til at stå frem?
 • Hvordan kan vi opgradere de historiske bygninger til fremtidens krav om bæredygtighed?
 • Hvordan kan vi bringe historien til live? Kan vi finde de gamle navne, stofprøver eller faciliteter frem fra skufferne og gentænke dem?

En del af byen

Hellebæk Klædefabrik var engang omdrejningspunktet for livet i Hellebæk. Vi vil udvikle Hellebæk Klædefabrik som et sted, hvor man føler sig velkommen både som beboer, virksomhed og nabo.

 • Hvordan kan vi skabe bedre forbindelser gennem området?
 • Hvordan kan vi skabe flere naturlige mødesteder omkring Klædefabrikken?
 • Kan vi tænke nogle af fabrikkens faciliteter ind, så de kan bruges af naboerne? Eller samarbejde om at skabe nye mødesteder?

Hvorfor vil vi forny Klædefabrikken?

PensionDanmark og Velliv har siden 2005 ejet Hellebæk Klædefabrik i fællesskab. I dag rummer Klædefabrikken kontorlejemål, men står delvis tom. Tiden er løbet fra ejendommen, der trænger til et løft. 

Der er brug for bedre faciliteter for kontorlejerne. Uderummene mellem bygningerne savner natur og muligheder for ophold. Fabrikkens unikke industrielle arkitektur giver mulighed for at skabe attraktive boliger, der kan være med til at skabe liv i området også uden for arbejdstiden.

Klædefabrikken trænger til et samlet løft med respekt for historien og blik for nutidens krav om bæredygtighed.

Hvordan ser processen ud?

1. Skitse til vision og helhedsplan udvikles
2. Skitsen til vision og helhedsplan drøftes med naboer og lejere i dialogmøder (det er det, vi gør nu)
3. Vision og helhedsplan færdiggøres med input fra naboer og lejere.
4. Helhedsplanen bliver en del af anmodningen til Helsingør Kommune om at igangsætte en ny
lokalplan for området
5. Lokalplansproces kan starte op i efteråret.
6. Hvis lokalplanen godkendes, kan vi gå i gang med fornyelsen. Hvis alt flasker sig, kan vi tidligst starte i sommeren 2021.

Hvem bidrager?

Hellebæk Klædefabrik er ejet af Velliv og PensionDanmark. 

DEAS Asset Management fungerer som udvikler og aktiv bygherre på projektet samt står for udlejning, administration og drift. 

Werk arkitekter udarbejder vision- og helhedsplan sammen med virksomheden Andel, der arbejder med fællesskaber, og BM Arkitekter. Aaen Engineering er bæredygtighedsingeniører.

Tilmeld informationsmøde

Program

19.00: Velkomst og introdukion
Aftenens ordstyrer byder velkommen og PensionDanmark og Velliv fortæller, hvorfor Hellebæk Klædefabrik skal fornys, hvordan processen forventes at komme til at se du og hvordan input fra aftenens møde vil blive brugt i det videre arbejde.

19.15 Visionen og helhedsplanen
Andel og Werk Arkitekter præsenterer det foreløbige arbejde med vision og helhedsplan for Hellebæk Klædefabrik.

19.30 Spørgsmål
Mulighed for at stille uddybende og opklarende spørgsmål.

19.45 Hvordan bliver fornyelsen af fabrikken til glæde for byen?
Vi deler os i mindre grupper og får jeres input til, hvordan fornyelsen af Hellebæk Klædefabrik kan blive til glæde for byen som helhed. Hvad skal vi være særligt opmærksomme på i udviklingen? Har I gode ideer og
forslag, som vi kan bruge i det videre arbejde?

20.30 Tak for i aften