Hellebæk Klædefabrik

Fællesskab i første række

Film: MITVUE

Fællesskab i første række

Hellebæk Klædefabrik ligger ud til havet med skoven i baghaven. Fabrikken er en del af et enestående historisk industrisamfund og et nærværende lokalmiljø, hvor folk vil hinanden og formår at skabe noget sammen. Det er en beliggenhed der forpligter.

Vi vil udvikle Hellebæk Klædefabrik som et fællesskab i første række. Et sted at bo og arbejde, hvor naturen er kilde til fællesskab og et liv i balance.

Et sted hvor man føler sig hjemme uanset om man arbejder eller bor her, fordi man er del af et fællesskab og har adgang til faciliteter og services, der giver en nemmere og rigere hverdag. Et sted i Hellebæk, hvor naboerne har lyst til at kigge forbi, fordi naturen mellem husene indbyder til det, og fordi Klædefabrikken har så højt til loftet, at her er plads til at mødes og glædes.

Få mere at vide om Hellebæk Klædefabrik

Modtag en email når der er nyt om Hellebæk Klædefabrik. Du kan altid afmelde dig igen.

Forvandlingsprocessen er skudt i gang

Projekt for fabrikkens kommende blanding af bolig og erhverv er under udarbejdelse i samarbejde med Helsingør Kommune.

Processen vil gøre det muligt at forvandle de gamle fabriksbygninger og nuværende kontorer til en blanding af bolig og erhverv – og skabe et levende fællesskab, der skal give optimale rammer for, hvordan arbejdsliv og fritidsliv kan hænge sammen.

Klædefabrikken har siden 1989 udelukkende været lejet ud til kontorer, men halvdelen af udlejningsmålene har i mange år stået tomme.

Lokalpolitikerne i Helsingør Kommune ønsker at bevare så meget erhverv i området som muligt, men er enige om, at Hellebæk Klædefabrik kan omdannes til boligformål med en grænse på 50 procent boliger for at forny området.

Kontorrenoveringen blev gennemført i efteråret 2021, mens boligerne forventes klar til etapevis indflytning i løbet af 2023.

Foto: MITVUE
Foto: MITVUE
Foto: MITVUE
Foto: MITVUE
Foto: Jesper Blæsild
Foto: Jesper Blæsild
Foto: MITVUE
Foto: MITVUE
Foto: MITVUE
Foto: MITVUE
Foto: MITVUE
Foto: MITVUE
Foto: Jesper Blæsild
Foto: Jesper Blæsild
Foto: Jesper Blæsild
Foto: Jesper Blæsild
Foto: Jesper Blæsild
Foto: Jesper Blæsild

1874

Hellebæk Klædefabrik anlægges

1929

Fabrikken brænder til ruiner i en formentlig påsat brand

1930

En ny fabrik opføres delvist på de gamle fundamenter. Hovedbygningen, der stadig findes i dag, bruges til karteri, spinderi og valkeri.

1934-1960

Fabrikken udbygges i flere omgange

1989

Efter en lukning og et salg genåbnes Hellebæk Klædefabrik som erhvervscenter - mange bygninger er revet ned, resten er gennemrenoveret

2020

Nu vil ejerne forvandle klædefabrikken til et boligområde

Helhedsplan for Hellebæk Klædefabrik

Klik på bygningerne for mere information og plantegninger.

Helhedsplan for Hellebæk Klædefabrik 2022
Bygning A - Magasinet: Erhverv Det Gule Fællesskab: Bygning A - Magasinet Bygning E+F+G - Valkeriet: Erhverv Bygning B - Farveriet: Boliger Det Blå Fællesskab: Bygning B - Farveriet Bygning C+D - Kedelhuset: Boliger Bygning H - Nopperiet: Boliger Bygning I - Klædehusene: Boliger Det Grønne Fælleskab Kontorpladser udlejes

Bygning A - Magasinet: Erhverv

bygning-a-kontorer

Stueetagen i Bygning A indrettes som en showcase for et moderniseret kontorfælleskab på Klædefabrikken. Mod nordøst og med udsigt til vandet, placeres en række kontorer der som udgangpunkt er mindre lejemål, men kan slås sammen til større lejemål efter behov. Kontorerne deler en række mindre møderum, både aflukkede rum og som åbne nicher i gangarealet, som giver mulighed for at rykke ud af kontorerne efter behov.

Væggene ind mod gangen opføres delvist i glas, både indtil mødelokaler og kontorer. Dette sikrer at lys kan strømme ind, og samtidig giver det gode indretningsmuligheder på kontorerne.

Etagen indrettes med en kerne af servicefunktioner som toiletter, teknik- og printrum samt rengøringsrum. Mod syd bibeholdes den eksisterende port og et areal

Det Gule Fællesskab: Bygning A - Magasinet

vision-arbejde-2022

Loungen i bygning A er et hyggeligt og afslappet sted, hvor virksomheder, selvstændige og beboere kan arbejde, netværke og holde uformelle møder. Her føler man sig hjemme, når man er på arbejde, og her er det nemt at smutte på arbejde, når man er hjemme.

Virksomheder

Loungen giver erhvervslejerne et sted at mødes naturligt og uformelt med hinanden og med deres samarbejdspartnere og kunder, som naturligt ankommer til fabrikken her.

Beboere

Klædefabrikkens beboere kan tage computeren under armen og sætte sig her med en god kop kaffe, når de arbejder hjemmefra. Om aftenen kan beboerne også booke loungen til fx foredrag, fodboldkamp, filmvisninger eller andre fælles aktiviteter.

Services

I loungen er møblerne blødere, man kan få en god kop kaffe og læse dagens avis. Her er også skærm og AV udstyr til fx filmvisninger eller foredrag. Måske er der grundlag for en fælles frokostordning for kontorlejerne med mulighed for at bestille mad med hjem og/eller hente aftensmad for beboerne.

Priser

Bibliotek/langbordskontor

1.000 kr. per plads per måned

Langbordskoncept – Et langbord med 6-8 siddepladser hvor man lejer en plads i perfekte omgivelser til en fleksibelt arbejdsliv. Heri vil indgå pladsen (inkl. stol og bord), god kaffe, kopimaskine, møderum og tekøkken. Tanken er at tilbyde en fleksibel plads, med arbejdsfaciliteter som ikke alle har derhjemme. Dette er ideelt til den studerende der skal skrive en større hovedopgave, forfatteren der arbejder på en ny bog eller iværksætteren der ønsker gode arbejdsomgivelser til små penge.

Kontorplads/flyverpladser

2.500 kr. per plads per måned

Kontor/Flyver pladser er et koncept af ca. 28 kontorpladser fordelt over 7 kontorer – Her lejer man en kontorplads på et mindre kontor med plads til 4 i alt. Heri vil indgå bord, stol og skærme, aflåst skab hvor man kan låse sine ting inde, samt god kaffe, kopimaskine, møderum og tekøkken. Tanken er at tilbyde medarbejder kontorpladser tættere på hjemmet, og give iværksætteren en nem mulighed for at skalere op og andre der har behov for en fleksibel arbejdsplads.

Vi ønsker at tilbyde et koncept med fleksibiliteten og skalerbarhed, da vi oplever at flere og flere virksomheder, lejer pladser til deres medarbejdere tættere på hjemmet.

Lejemålene kan lejes pr. 1/9 2021 . Brug formularen Interesseret i kontor ved booking.

Bygning E+F+G - Valkeriet: Erhverv

I Bygning E, F og G bliver der fortsat erhverv som i dag

Bygning B - Farveriet: Boliger

hellebæk klædefabrik farveriet visualisering

Bygning B indrettes til 9 lejligheder som alle bedst muligt udnytter den fantastiske placering ved vandet. Lejlighederne har enten altan eller en terrasse og privat have i det kystinspirerede landskabsrum mellem bygningerne. Terrasserne og haver afskærmes for vind og indblik med beplantning der er robust og har volumen.

Fem af boligerne har adgang via en ny trappekerne, med adgang fra parterreplanet ved parkeringspladsen på Nordre Strandvej. De resterende fire har egen indgang fra terræn.

Alle boliger er disponeret med fokus på at fremhæve de store industrielle rumligheder. Glasvægge og ovenlys er med til at sikre gode dagslysforhold i den dybe bygning.

Alle boliger har badeværelser med vaskesøjle. Fire boliger har depot eller walk-in-closet i boligen og fem boliger har depot i parterreplan med adgang via opgangen.

Det Blå Fællesskab: Bygning B - Farveriet

det-blaa-faellesskab

Fællesrummet i bygning B indrettes med fokus på friluftsliv og velvære. Et afsæt for et aktivt liv ved havet og for hverdagens ture ud i det blå. Her kan være sauna, træning for krop og sjæl, plads til at bakse med kajakker og grej. Faciliteter tænkes sammen med anlæg af bade/fiskebro og etablering af mini-strandpark.

Beboere og virksomheder

Klædefabrikkens brugere har forskellige døgnrytmer, og derfor vil brugen af faciliteterne fordele sig ud over dagen. Tidligt om morgenen er det de erhvervs- aktive beboere, der hopper i bølgen og saunaen inden arbejde sammen med de tidligste af erhvervslejerne. Om formiddagen er det primært seniorerne, som benytter sig af sauna og træningsrum. Efter arbej- de hopper erhvervslejerne i vandet og sauna. Om aftenen, når børnene er lagt i seng, smutter familie- forældrene forbi til træning. Faciliteterne kan ændre aktivitetsniveau alt efter årstid – om sommeren rykker en stor del af aktiviteterne fx udendørs, og så fylder vandsport (kajak fx) naturligt mere end sauna.

Services

Man kan frit benytte sauna og fælles basisfitness- udstyr. Måske kan man også låne en fælleskajak og låne af den fælles grejbank. Der kan være holdtræ- ning, yoga eller pilates, som udbydes på kommercielle vilkår og kræver tilmelding.

Hellebæk

Badebro og strandpark udvikles i samarbejde med Hellebæk borgerne og Helsingør Kommune. Måske laver beboere og erhvervslejere en fælles vinterbade- klub og inviterer naboerne med.

Bygning C+D - Kedelhuset: Boliger

Bygning C – Kedelhuset | Foto: Flowstudio

Bygning C og D indrettes til 10 lejligheder som alle bedst muligt udnytter den fantastiske placering ved vandet. Lejlighederne har enten altan eller en terrasse og privat have i det kystinspirerede landskabsrum mellem bygningerne. Terrasserne og haver afskærmes for vind og indblik med beplantning der er robust og har volumen.

De syv boliger i bygning C har adgang via fælles trappekerne fra gårdrummet. De tre boliger i bygning D har egen indgang fra syd- og østsiden.

Alle boliger er disponeret med fokus på at fremhæve de store industrielle rumligheder. Glasvægge og ovenlys er med til at sikre dagslys i den dybe bygning. Alle boliger har badeværelser og vaskesøjle. Flere af boligerne har depot eller walk-in-closet i boligen og alle boliger har depot i parterreplan med adgang via fælles trappe.

Fem af lejlighederne har dobbelthøje rum mod udsigten ved hjælp af et indskudt dæk i bygning C. Værelserne på det indskudte dæk har lavere vinduer ved gulvet, som suppleres af ovenlys.

Bygning H - Nopperiet: Boliger

hellebaek-klaedefabrik-nopperiet-visualisering

Bygning H indrettes til 8 duplex-lejligheder. Lejlighederne har alle en terrasse og privat have mod sydvest og i nær kobling til skoven. Terrasser og haver afskærmes for indblik med beplantning der er robust og har volumen.

Alle boligerne har adgang via egen indgang i terræn. Alle boliger er disponeret med fokus på at fremhæve de store industrielle rumligheder. Det store eksisterende ovenlys i fem af boligerne giver et helt unikt lysindfald og arkitektonisk kvalitet som skal bevares.

Boligerne er indrettet med opholdsrum og køkken mod sydvest og værelser mod den smalle lysgård mellem bygning H og hovedbygningen. Alle boliger har gæstetoilet i stueetagen og badeværelse på første etage.

Interne trapper leder op til opholdsrum med udsigt til skoven. Via intern trappe har alle boliger derudover adgang til egen kælder.

Bygning I - Klædehusene: Boliger

hellebaek-klaedefabrik-klaedehusene-visualisering

Boligerne i Bygning I er udlagt til 5 rækkehuse med intern trappe og højt til loftet. Alle boliger har egen indgang på terræn og privat terrasse/have på begge sider af boligen. Haverne afskærmes for indblik med beplantning.

Den nye boligbebyggelse foreslås i et enkelt og moderne udtryk der kan spille op mod de store industrielle bygninger.

Det Grønne Fælleskab

Hvor der i dag er parkering skabes et nyt mødested for fabrikken og Hellebæk, hvor livet i det grønne er fællesnævneren. Her ligger Klædefabrikkens grønne forsamlingshus, et mix af drivhus og forsamlingshus, hvor man kan dyrke grønt, lave mad i udekøkkenet, holde fællesspisninger, evt. kundemøder eller en reception i anderledes grønne omgivelser. Rundt om er minidyrefold og fælleshaver med til at skabe et sted, hvor man er i naturen hver dag.

Beboere

Det grønne forsamlingshus kan bruges til fællesaktiviteter og fællesmiddage for beboerne, men kan også bruges individuelt og uformelt af de forskellige hustande, som fx ikke selv har udgang til have eller grill. Det grønne fællesområde rundt om har en aktivitets- og naturlegeplads, haver til dyrkning og en måske en dyrefold med delekaniner og høns for børnene. Her er frugttræer, bærbuske og insekthoteller. I løbet af dagen kan seniorerne bruge det grønne forsamlingshus som værksted/kreativt rum og de kan dyrke haverne rundt om.

Virksomheder

Såfremt beboerne er indforstået kan virksomhederne bruge det grønne forsamlingshus til anderledes møder med kunder og samarbejdspartnere, som de vil skabe en særlig oplevelse for. Og selvfølgelig til fredagsbar og fest.

Services

Mulighed for fælles beboerindkøb af deleværktøj, haveredskaber og fælles bålplads/grill. Måske kan man have overnattende gæster i et shelter nærheden af det grønne fællesskab.

Hellebæk

Nabobørnene fra villakvarteret er velkomne på legepladsen, som bliver en af meget få legepladser i området. Naboerne kan såfremt beboerne er indforstået låne det grønne forsamlingshus til arrangementer.

Helhedsplan
1:1000

Erhverv + Det Gule Fællesskab
Bolig + Det Blå Fællesskab
Det Grønne Fællesskab

A. Magasinet
B. Farveriet
C+D. Kedelhuset
E+F+G. Valkeriet
H. Nopperiet
I. Klædehusene

Hvad vi mener med Fællesskab i første række

Foto: Kontraframe

I naturen hver dag

Hellebæk Klædefabrik ligger lige ud til havet med skoven i baghaven. Vi udvikler Klædefabrikken, så naturen bliver meget mere end en udsigt eller en udflugt. At bo og arbejde i Klædefabrikken skal være muligheden for at være i naturen hver dag. Når man tager en hurtig tur i havet i frokostpausen. Når man rykker mødet eller fredagsbaren udenfor i landskabet eller i det grønne forsamlingshus. Når man nyder dagslyset i de store åbne rum og trækker vejret lidt friere, fordi alle materialer og løsninger er sunde og naturlige.

Boliger og kontorer

Boliger og arbejdspladser indrettes med masser af dagslys og respekt for fabrikkens store åbne rum og industrielle atmosfære. Der anvendes kun sunde og naturlige materialer og løsninger, der sikrer det bedste indeklima.

Fælles faciliteter

Der skabes gode fælles faciliteter for velvære og friluftsliv. Det kan være fælles vinterbadebro, sundheds- og velværerum med sauna og friluftsbase med grejbank og værksted for cykler og gear. Der skabes et kombineret drivhus og forsamlingshus, hvor man kan lave mad, holde sociale og professionelle arrangementer i grønne omgivelser under glas eller have en gæst boende i hemsen under stjernehimlen.

Landskab

Udeområder indrettes med vild kyst og skovnatur fuld af smutveje, inspirationsstier, kroge og hjørner. Mod skoven etableres en frugtplantage og der skabes rammer for leg, dyrkning og samvær på tværs af generationer i det fri.

Hjemme og på arbejde

Hellebæk Klædefabrik skal fremover rumme både boliger og kontorfællesskab. Vi udvikler Klædefabrikken så man ikke bare bor ved siden af et kontor eller arbejder ved siden af en bolig. At bo og arbejde i Klædefabrikken skal være muligheden for at få arbejdsliv og fritidsliv til at hænge bedre sammen. Det kan være ved at kombinere bolig med kontor. Ved at have mulighed for at arbejde hjemme i professionelle omgivelser. Ved at skabe et fælles mødested i hverdagen, der både fungerer som kantine, fælleskøkken og uformel lounge i både arbejdstiden og fritiden. Det kan også være ved at udvikle shared services, der giver en mere fleksibel hverdag og en bedre sammenhæng mellem arbejde og fritid.

Boliger og kontorer

Beboerne i Klædefabrikken får den særlige mulighed, at de kan bo og arbejde samme sted, hvis de ønsker et mere fleksibelt arbejdsliv. Man kan leje en kontorplads på fleksible og fordelagtige vilkår, booke mødelokaler eller arbejde uformelt men professionelt i loungen.

Fælles faciliteter

Der etableres en lounge, hvor man kan få fabrikkens bedste kaffe, arbejde i uformelle omgivelser, tage et spil bordfodbold eller lignende. Mødelokaler og andre professionelle fælles faciliteter kan bookes af beboerne. Omvendt kan fællesfaciliteter for velvære og friluftsliv bookes af de erhvervsdrivende.

Landskab

Naturen kan være det mest inspirerende mødelokale og det bedste sted at tage en pause, tænke på noget andet og tanke op. Landskabet omkring Klædefabrikken indrettes med små ”udendørs mødelokaler” og invitationer til at gå en tur og tænke på noget andet.

Foto: Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening

Midt i historien

Hellebæk Klædefabrik er en del af et enestående kulturmijø. Vi udvikler Klædefabrikken så historien bliver bragt til live på en ny tids præmisser.

Når man bor og arbejder i Klædefabrikken skal man opleve at være en del af historien på en måde, der giver et tilhørsforhold til dette særlige sted. Den autentiske industriarkitektur bliver bragt til live med en nænsom renovering. Vandkraften får lov at forme landskabet igen. Klædefabrikkens bygninger får deres gamle navne igen. Historien bliver bragt til live på måder, så man får lyst til at fortælle videre og gøre den til sin egen.

Boliger og kontorer

Fabrikken renoveres med øje for at ramme følelsen af en autentisk industriarkitektur. Bygningerne får deres gamle navne tilbage og der indarbejdes små fortællinger fra fabrikkens historie ved ankomst, i opgange og fællesrum.

Fælles faciliteter

Det undersøges om de gamle tekstiler kan genoplives i eksempelvis møbler og gardiner i fællesrum. Fabrikken får igen et sted, hvor man kan samles om at spise og drikke, som man i gamle dage gjorde det i fabrikkens marketenderi.

Landskab

De historiske arbejderhaver genopstår på en ny tids præmisser og vandet får en mere fremtrædende rolle i landskabet.

En del af byen

Hellebæk Klædefabrik var engang omdrejningspunktet for livet i Hellebæk. I dag er fabrikken et monumentalt byggeri med uderum, der er skabt til biler og visuel storhed fremfor til natur og nærvær. Vi udvikler Klædefabrikken så den igen bliver en del af byen. Klædefabrikken må meget gerne være mere end et sted, hvor man bor og arbejder. Beboerne i Hellebæk skal være mere end velkomne til at kigge forbi. Vi inviterer indenfor ved at skabe et indbydende landskab mellem bygninger og ved at undersøge om Klædefabrikken kan rumme udadvendte funktioner til glæde for lokalsamfundet.

Boliger og kontorer

Helhedsplanen for fabrikken vil have fokus på at
få fabrikken til at fremstå mindre monumental og mere som en samling af forskelligartede bygninger med gode mellemrum, hvor ens veje krydses og der er masser af anledninger til at sige hej.

Fælles faciliteter

Det undersøges om der er mulighed for at en del
af fabrikkens fælles faciliteter kan være åbne for naboerne også. Det kunne fx være mulighed for at leje eller låne mødelokaler udenfor arbejdstid eller at man kan bruge det grønne forsamlingshus til fester eller fællesspisninger, hvor hele Hellebæk er inviteret.

Landskab

Landskabet mellem husene udvikles med henblik på at skabe attraktive smutveje for naboerne. Måske kan frugtplantagen etableres som en forlængelse af den fælles skov og blive et sted, hvor alle mødes om at høste frugt og brygge Hellebækcider.

Arkitektonisk udtryk

arkitektur-facade

Facadeudtryk og renovering

Bygningerne renoveres så de fremstår moderne og med respekt for de smukke industrielle rumligheder. For at fremhæve de flotte høje rum, og få mest muligt dagslys og udsyn i de dybe bygninger, foreslår vi at arbejde med et vertikalt vinduesformat der går til gulv i alle de bygninger som omdannes til bolig.

For at sikre bygningerne en enkel og ren karakter, fjernes udvendige halvtag og trapper, hvor det er muligt.

Genbrug & historiske lag

Projektet skal synliggøre stedets historiske lag. Eksisterende og nye vandelementer ved områdets mødester og de ortogonale stisystemer understreger bygningernes industrielle sprog. Indvendig bevares og fremhæves de eksisterende industrielle kvaliteter med højt til loftet, smukke synlige konstruktioner og rå overflader.

Så vidt muligt genbruges eksisterende materialer på stedet. Eksempelvis er den nuværende rotunde i landskabet belagt med chaussésten som kan genbruges i belægninger i området. Mursten fra nedrevet murværk upcycles til at udgøre belægninger og basen i et nyt væksthus på grunden.

Nopperiet_1960-1600

Sådan ser processen ud

Nov. 2020 - Feb. 2021

 • Udarbejdelse af lokalplan
 • Miljøscreening af bygninger

Jan. 2021

 • Borgermøde.

Mar. 2021 - Maj 2021

 • Intern høring og tilretning af lokalplan
 • Administrativ og politisk behandling

Sep. 2021 - Okt. 2021

 • Høring og offentlig debat

Okt. 2021 - Nov. 2021

 • Rettelser lokalplan
 • Administrativ og politisk behandling

Nov. 2021 - Apr. 2022

 • Myndighedsprojekt, udarbejdelse
 • Udførelsesprojekt, udarbejdelse
 • Administrativ og politisk behandling
 • Lokalplansgodkendelse
 • Byggesagsbehandling

Apr. 2022 - Okt. 2023

 • Byggetilladelse
 • Byggeri
 • Indflytning, 1. etape (bygning B og CD) 1. juli 2023
 • Indflytning, 2. etape (bygning H og I) 1. oktober 2023

Er du interesseret i at flytte ind i Hellebæk Klædefabrik, så start med at blive opskrevet. Opskrivningen er ikke bindende, men hjælper os med at planlægge projektet og giver en idé om efterspørgslen på boliger. Når du opskriver dig, kontakter vi dig, så snart boligerne udbydes.

Kunne du tænke dig at arbejde i Hellebæk Klædefabrik? Indsend formularen og du vil blive kontaktet for en nærmere afklaring af jeres virksomheds behov.

Hvad pressen skriver om Hellebæk Klædefabrik

Kort over området

Hellebæk Klædefabrik er ejet af Velliv og PensionDanmark.

DEAS Asset Management fungerer som udvikler og aktiv bygherre på projektet samt står for udlejning, administration og drift.

Werk arkitekter udarbejder vision- og helhedsplan sammen med virksomheden Andel, der arbejder med fællesskaber, og BM Arkitekter. Øllgaard er rådgivende ingeniør og Aaen Engineering er bæredygtighedsingeniør. Bgb as er totalentreprenør på boligerne.