Privatlivspolitik

Senest ændret: 13. januar 2021

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Ejer af dette website

hellebæk-klædefabrik.dk ejes og drives af:
DEAS A/S
CVR 20283416
Tlf. +45 70 30 20 20
Mail info@deas.dk

Hovedkontor:
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kontaktformularer

Når du har tilmeldt dig enten borgermødet eller vores nyhedsmail registrerer vi dit navn, din mailadresse og dit telefonnummer. Oplysningerne benyttes til at udsende nyhedsmails og invitation til arrangementer.

I forbindelse med din registrering er der i nogle tilfælde mulighed for, at du kan give os yderligere oplysninger om dig selv, fx din adresse eller boligform. Disse oplysninger anvendes til at planlægningen af ombygningen af Hellebæk Klædefabrik.

Du kan altid afmelde dig vores nyhedsmails via afmeldingslinket nederst i hver mail og dermed trække dit samtykke tilbage.

Cookies

På vores hjemmeside gøres der brug af ’cookies’. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad, eller hvad du ellers benytter, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk.

I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få en hjemmeside til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider.

Læs hele vores cookiepolitik, hvor du også kan trække dit samtykke tilbage.

Analytics

Vi indsamler statistik om brug af hjemmesiden i anonymiseret form fra Google Analytics.

Hvem vi deler dine data med

Når du indsender personlige data i en kontaktformular, bruger vi kun oplysningerne til at komme i kontakt med dig. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Hvor længe vi gemmer dine data

Når du indsender en kontaktformular gemmer vi dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Tilmelder du dig borgermødet, opbevarer vi dine oplysninger til mødet er afviklet. Tilmelder du dig nyhedsmailen, opbevarer vi dine data indtil du afmelder dig. Opskriver du dig til bolig, opbevarer vi dine oplysninger indtil boligerne udbydes.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.